[ad_1]

TÜİK: Kültür harcamaları 31,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 senesinde kültür harcamalarının önceki yıla oranla yüzde 31,8 artarak 79 milyar 530 milyon 334 bin TL bulunduğunu duyurdu.

Kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2021’de yüzde 1,1 olarak gerçekleşti. 2021 senesinde toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının oranı yüzde 52,4 oldu. Genel devlet kültür harcamaları önceki yıla gore yüzde 25,1 artarak 41 milyar 698 milyon 592 bin TL olurken, harcamaların yüzde 72,2’si merkezi devlet bütçesinden gerçekleşti. Genel devlet kültür harcamalarında en yüksek hisse yüzde 17,8 ile mimarlık alanında oldu. Hane halklarının 2021 senesinde gerçekleştirdiği kültür harcamalarında; tv ve ekipmanı harcamaları yüzde 20,5, kablolu/hususi TV gösterim hizmetlerine ödenen ücretler yüzde 15,7 ve veri işlem ekipmanları yüzde 15,5 paya haiz oldu.

KÜLTÜREL SEKTÖRLERDEKİ GİRİŞİMLERİN CİROSU ARTTI

Kültürel sektörlerde etkinlik gösteren girişimlerin cirosu yüzde 61,4 artarak 145 milyar 186 milyon 559 bin TL, katma kıymeti yüzde 64,1 artarak 27 milyar 846 milyon 992 bin TL oldu. Katma değerin yüzde 20,9’u kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, yüzde 13,3’ü beyaz perde filmi, video ve tv programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ve yüzde 12,3’ü mücevher ve benzeri eşyaların imalatı alanında etkinlik gösteren girişimler tarafınca üretildi.

Borsa İstanbul'da yeni rekor! 5000 puanı aştı

Borsa İstanbul’da yeni üstün dereceli! 5000 puanı aştı

Kültürel mal ihracatı bundan önceki yıla gore yüzde 110,6 artarak 87 milyar 36 milyon 925 bin TL olurken kültürel mal ithalatı bundan önceki yıla gore yüzde 29,8 artarak 37 milyar 817 milyon 263 bin TL oldu. Kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki oranı 2021 senesinde yüzde 4,3 olurken kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki oranı yüzde 1,6 oldu.

KÜLTÜREL İSTİHDAM YÜZDE 8,4 ARTTI

Kültürel istihdam, önceki yıla gore yüzde 8,4 artarak 642 bin şahıs oldu. Kültürel istihdamda olanların yüzde 63,1’i, 30-54 yaş grubunda, yüzde 28,8’i 15-29 yaş grubunda, yüzde 7,9’u ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı. Kültürel istihdamda olanların yüzde 40,2’sini yükseköğretim mezunları, yüzde 36,4’ünü lise altı eğitimliler, yüzde 23,4’ünü ise lise ve dengi meslek okulu mezunu olanlar oluşturdu. Kültürel istihdamda olanların, yüzde 60,4’ü ücretli, maaşlı yada yevmiyeli çalışırken; yüzde 39,6’sı işveren, kendi hesabına yada parasız aile işçisi olarak çalıştı. Kültürel istihdamda olanların yüzde 74,1’i tam zamanlı, yüzde 25,9’u yarı zamanlı çalıştı. Kültürel istihdamda yer edinen kişilerin haftalık averaj düzgüsel emek harcama süresi 38,7 saat oldu.

Kültürel istihdamın yüzde 89,3’ünü kültürel meslek alanlarında yüzde 10,6’sını ise kültürel olmayan meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel istihdamda olanların yüzde 40’ını el sanatları çalışanları, yüzde 19,9’unu mimar, planlamacı ve tasarımcılar, yüzde 8,4’ünü sanat ve kültürle ilgili destek ustalaşmış meslek mensupları, yüzde 7,9’unu ise yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları oluşturdu.

Kültürel istihdamın yüzde 27,9’unu kültürel etkinlik alanlarında, yüzde 72’sini ise kültürel olmayan etkinlik alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel etkinlik alanlarına gore mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki oranı yüzde 10,7, yaratıcı sanatlar, şov sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların oranı yüzde 4,2, programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetlerinde çalışanların oranı ise yüzde 4 oldu.

[ad_2]

Kaynak link

Categories:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir